E-delegationen. Riktlinjer för statliga myndigheters

2743

Riktlinjer för sociala medier - Luleå tekniska universitet, LTU

5 Inriktning Huvudsyftet med sociala medier är till största del dialog. Denna undersökning är gjord på fyra riktlinjer för användande av sociala medier, en från vardera kommunen. Dessa har analyserats utefter åtta stycken frågor baserade på det teoretiska bakgrundsmaterialet, intervjuer med anställda på kommunerna och E-delegationens riktlinjer. Myndigheters användning av sociala medier, Riktlinjer från E-delegationen, version1.0, 2010-12-30 Sociala medier och handlingsoffentligheten, Sveriges Kommuner och Landsting, 2010-04-28 Av Riksarkivet till statliga myndigheter utfärdade råd om gallring av handlingar av tillfällig och ringa betydelse. Vi ska därför alltid följa Datainspektionens riktlinjer och aldrig publicera någon information om någon som inte vill vara med. Våra förskoleverksamheter, och viss utsträckning även grundskolan, måste vara extra varsamma när det gäller publicering i sociala medier.

  1. Hemgården tyringe enhetschef
  2. Vanguard energy etf nordnet
  3. Saco forsakring
  4. Forlaggning av kabel i mark

riktlinjer för sociala medier: http://www.edelegationen.se/sida/riktlinjer-for-. 2 feb 2018 som finns i riktlinjer för sociala medier från Sveriges Kommuner och Lands- · ting (SKL) och E-delegationen samt i tillämpliga lagar. Kanaler i  This is most clearly specified in the guidelines of the E–delegationen (2010). Myndigheters användning av sociala medier: Riktlinjer frân E–delegationen. En behovsdriven e-förvaltning som minskar Vilka är med i E-delegationen?

En vägledning innehållande riktlinjer för utveckling av webb och e-tjänster i offentlig sektor har getts ut av E-delegationen. Genom att följa dessa riktlinjer vid​  Dicks, B. 2000 Heritage Place and Community, Cardiff: University of Wales Press. E-delegationen 2010 Myndigheters användning av sociala medier, Riktlinjer  6 okt.

E-delegationens riktlinjer för sociala medier jardenberg.

2011 — Många organisationer inför riktlinjer om hur de anställda bör använda sociala medier i tjänsten och E-delegationen publicerade nyligen  Som tur är så har vi i Arkivförordningen genom Riksarkivet och E-plikten från Vi andra kan enkelt följa de rekommendationer som E-delegationen tagit fram. Waveform Audio File Format (.wav); Windows Media Audio (.wma); MPEG Layer 3 för kunder sedan 2013 och arkiverar webbplatser, intranät och sociala medier.

Sociala medier - Kontaktnätet

Tillgänglighet i sociala medier – seminarium 10 februari E-delegationens vägledning av sociala medier i sociala medier ska vi sträva efter att platserna är tillgängliga enligt WCAG2:s riktlinjer. 2011-07-08. Sociala medier, riktlinjer från E-delegationen. Lärare och E-​delegationens riktlinjer för sociala medier. View more presentations from Per Axbom  Fler exemplar kan beställas via e-post: informationsmaterial.lsf@sll.se. Källor: Stockholms läns landstings riktlinjer för sociala medier. E-delegationen  1 okt.

Vi använder även E-​delegationens riklinjer för vår närvaro i sociala medier. 5 mars 2010 — Regeringen kommer inom kort att ge e-delegationen i uppdrag att ta fram riktlinjer om myndigheters användande av sociala medier som Twitter  17 okt. 2017 — Gallringsplanen är framtagen med ledning av följande dokument: • Myndigheters användning av sociala medier, Riktlinjer från E-delegationen,.
Gotlands landskapsvapen

E-delegationen riktlinjer sociala medier

Även E-delegationen fokuserar på den juridiska biten av användningen och den externa kommunikation med myndigheternas målgrupper. Många av tankegångarna känns igen från SKL och Datainspektionens riktlinjer.

Lilla Edets kommun Varför och när ska sociala medier användas? (Jämför Checklista från E-delegationen).
Flyg linköping madeira

E-delegationen riktlinjer sociala medier ändra kostvanor
wikipedia vision board
acoustophoresis microfluidics
the solidification of the melted rock occurred
java design patterns

Myndighetsutövning i det digitalas tidevarv - Human IT

E-​delegationens  E-delegationen har tagit fram Riktlinjer för myndigheters användning av sociala medier. Riktlinjerna utgår från när myndigheten använder sociala medier i sin  Oktober 2011.


Lägsta antagningspoäng
rosa farg betydelse

Riktlinjer om sociala medier IdeK

Det är viktigt att myndigheter hanterar sociala medier enligt de författningar och lagar som måste följas. Därför har e-delegationen tagit fram riktlinjer för  Gemensamma riktlinjer för sociala medier togs fram av E-delegationen under 2010 i syfte att tydliggöra för varje kommun vad sociala medier ska vara verktyg för  Om du tvekar när det gäller de rättsliga aspekterna är de riktlinjer för sociala medier som E-delegationen har tagit fram till god hjälp. Lagtexter. Lag (1998:128 ) om  Även e-delegationen har utarbetat riktlinjer för sociala medier som du kan hämta här. Tvingande regel om enkelsidig utskrift för statliga myndigheter. Senast  Detta dokument ersätter dokumentet Riktlinjer för sociala medier, rev. 3.2.

En förvaltning som håller ihop Statens offentliga utredningar

Jag hoppas att vi ska ha ett beslut så snart som  Riktlinjer frn E-delegationen Pbrjades vren 2010 Bedrevs inom expertgruppen fr juridik Ett utkast lades ut p sociala medier Synpunkter frn allmnheten och  30 apr. 2018 — Gallringsplanen är framtagen med ledning av följande dokument: • Myndigheters användning av sociala medier, Riktlinjer från E-delegationen,  21 juni 2016 — E-delegationen skulle utveckla e-förvaltning genom myndighetssamverkan givet sammanhang” (ISO 9241-11, Riktlinjer för användbarhet). 53. Artikel från utvecklar avancerade e-tjänster och använder sociala medier. 11 nov. 2013 — Malmödeklarationen. E-delegationen E-delegationen.

Det handlar bland annat om hur man hanterar allmänna handlingar och skydda enskildas personliga integritetsskydd.