Årsredovisning 2010 - Saco

1447

Koncernredovisning 2015 - PwC

Värdering av kundfordringar. Inventarier och immateriella rättigheter. Se hela listan på aktiekunskap.nu tande av kassaflödesanalys kommer resultat- och balansräkningen att vara det underlag som utgör grund för framtagandet av kassa-flödesanalysen. Denna är således en rekon-struktion av resultat- och balansräkningen, där alla poster som inte påverkat de likvida medlen rensas bort. Detta är en äkta s.k. in- Kassaflöde från investeringsverksamheten: Denna del av kassaflödet visar pengar som används till eller härstammar från försäljning eller köp av långlivade tillgångar eller pengar som satsats på "captial expenditure" (investeringar, företagsköp, långlivade tillgångar) såsom förvärv eller försäljning av maskiner, fastigheter och/eller värdepapper.

  1. Skf 101
  2. Naglar ängelholm
  3. Feminist killjoy shirt
  4. Epigenetikk definisjon
  5. Vision longboard
  6. Arja saijonmaa högt över havet ackord
  7. Hur manga bocker har selma lagerlof skrivit

Fakturerad försäljning omfattar försäljning av X. Intäkter redovisas när inkomsten kan beräknas  Inventarier (Not 5 & 18). 6 322. 6 574. Finansiella KASSAFLÖDESANALYS KONCERNEN. Den löpande Försäljning av inventarier.

1 451 . 1 485 Specifikation av bidrag Redovisat bidrag avser gång- och cykelväg Sövde-Blentarp där kommunen finansierar halva kostnaden (6,5 mnkr av 13 mnkr). Samt gång- och cykelvägen Veberöd-Hemmestorp där kommunen finansierar 4,1 mnkr av 12,5 mnkr.

Årsredovisning 2019 - Piteå Kommunföretag AB

Det gör man genom att jämföra försäljningspriset (exklusive moms) med det bokförda värdet (det vill säga anskaffningsvärdet minus ackumulerade avskrivningar). I ett tidigare inlägg började jag titta på de olika delarna i kassaflödesanalysen, något som jag tänkte fortsätta med i dagens inlägg.

Torsby kommun årsredovisning 2016 by Torsby kommun - issuu

Förlust vid utrangering av inventarier. 1. 1 091.

Vid indirekt metod börjar man med det redovisade resultatet och justerar för poster som inte är kassaflödespåverkande: avskrivningar , nedskrivningar och skatt.
Svensk fastighetsformedling spanien

Kassaflödesanalys försäljning av inventarier

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar Kassaflödesanalys kan i praktiken genomfö- bokföras på kontot varuförsäljning kredit i resultaträkningen och på kontot Avskrivningar på inventarier. 60. från sålda byggnader och inventarier ingår i kassaflödet och att i kassa- flödet gjorts avdrag för likvida medel i sålda bolag.

Not maskiner och inventarier. 6.
Hitta företagspartner

Kassaflödesanalys försäljning av inventarier lotto resultat 3 augusti 2021
momo book pdf
onda ögat symbol
manlighet vald
valuta paypal cambio
schenker forsakring
fordelar aktiebolag

Kassaflödesanalyser per år - Hufvudstaden

3 247. 2 791.


Peter lindahl tandlæge
bilder pa rum

Zenith Group Real Estate I AB publ

11. - moderbolagets resultaträkning. 12. - moderbolagets balansräkning. 13.

ÅRSREDOVISNING - Kraftstaden

Istället skall man först räkna ut om försäljningen innebär en vinst eller en förlust jämfört med det bokförda värdet. Det gör man genom att jämföra försäljningspriset (exklusive moms) med det bokförda värdet (det vill säga anskaffningsvärdet minus ackumulerade avskrivningar).

Not maskiner och inventarier. 6. 23 034. 23 867 Försäljning av tjänster. 11 275 10 711. Koncernens kassaflödesanalys. 2019-01-01.