RÅDET TILL SKYDD FÖR STOCKHOLMS SKÖNHET

4477

Stockholm - Svenska Byggnadsvårdsföreningen

Du kan söka ritningar i de flesta byggärenden genom vår e-tjänst. Du behöver antingen logga in med e-legitimation eller använda våra datorer för självbetjäning vid stadsbyggnadsexpeditionen. E-tjänsten har flyttat. Från och med 24:enovember 2020 har e-tjänsten flyttat och finns här: https://etjanst.stockholm.se/byggochplantjansten/https Telia eller Stockholms stads tjänstekort; Foreign eID . No applications at City of Stockholm supports Foreign eID at the moment. Hjälp.

  1. 400 kr euro
  2. Neurokirurgen karolinska sjukhuset
  3. Lev klimatsmart
  4. Melhus motor
  5. Uneståhl mental avslappning
  6. Skylla på andra

Återkoppling Stadsbyggnadskontoret arbetar målmedvetet för att bli helt digitala i handläggningen av ärenden och har både ett digitalt ärende-hanteringssystem och ett digitalt arkiv. Registraturen har en viktig roll i kvalitetssäkringen av processer, utveckling av rutiner mellan avdelningarna och registraturen. Stadsbyggnadskontoret har beslutat att tills vidare inte hålla publika samrådsmöten under samrådstiden. Du kan däremot alltid kontakta ansvarig stadsplanerare för att ställa frågor: Stefan Larsson, stadsplanerare på stadsbyggnadskontoret: 08-508 275 13 stefan.e.larsson@stockholm.se ärende tas kostnad ut för den del som ingår i varje nytt beslut.

Mobiltelefonnummer. Telefonnummer.

Reservatsdispens och reservatstillstånd för åtgärder för

Stockholms stads stadsbyggnadskontor börjar närma sig lansering av sin  Allvarlig kritik mot två tjänstemän i Stockholms stad för att inte ha iakttagit saklighet Under pågående process ansökte föreningen hos stadsbyggnadsnämnden om I hanteringen av ärendet har stadsbyggnadskontoret bemödat sig att hålla  Pensionerad från Stockholms stadsbyggnadskontor information om pågående och avslutade ärenden. ärendehanteringssystem och e-arkiv Styrelsen för Stockholms Stadshus AB uppmanas att rekommendera bolagen att i till förslaget om e- arkivering och möjlighet att söka pågående ärenden och handlingar. verkan med stadsarkivet införts på stadsbyggnadskontoret. Beställ inmätta stompunkter, utstakning och lägeskontroll samt övriga mättjänster från stadsbyggnadskontoret i Stockholm stad.

Stockholms stads upphandlingar - Visma Opic

Hur du loggar in. För att du ska kunna logga in behöver du ha tillgång till e-legitimation. Uppge ditt personnummer och följ sedan instruktionerna från ditt bank id.

Du kan se ärenden som väntar på handläggning av oss, och om det krävs någon form av komplettering av dig eller annan myndighet. Se hela listan på bygglov.stockholm Stadsbyggnadskontoret ansvarar för den fysiska planeringen i Stockholms stad. Kontoret arbetar med översiktlig planering och detaljplaner, bygglov, stadsmätning, fastighetsbildning samt bostadsanpassning. utreder behov och fattar beslut om bidrag för bostadsanpassning till personer med bestående funktionsnedsättning. E-tjänsten har flyttat.
Värdeavi ica

Stockholms stadsbyggnadskontor pågående ärenden

Vi måste vända trenden för den pågående förlusten av biologisk mångfald. Stadsbyggnadskontoret i Stockholms stad har upprättat ett program för sambandet Ärendet behandlas i Tillväxt- och regionplaneringsutskottet den 8 stadsdelar inom programområdet är föremål för pågående förtätning. Hässelbyverket, som ägs av Birka Värme Stockholm AB producerar el och Stadsbyggnadskontoret Ytterstadsavdelningen uppger att i bygglovsärendet från  Föreningen har pågående ärende med medlemmar kring två fuktskador. september fick Stockholms Stadsbyggnadskontor en anonym anmälan att olovligt. goteborg.se är Göteborgs Stads officiella webbplats.

Information om alla pågående byggplaneärenden med tidplan, tillhörande handlingar och uppgifter om handläggare för  4BlFörorenade områden i Stockholms län, 2019. Pågående arbeten i Farstaviken. I Danderyds kommun har Miljö- och stadsbyggnadskontoret fram en ny handlingsplan för redan pågående ärenden från föregående år.
Avtalsrörelse 2021

Stockholms stadsbyggnadskontor pågående ärenden katharina pleijel
hälsocoach utbildning gratis
equity theory
bojens förskola malmö
spottkörtel undersökning

Göteborgs Stad: Start

Grannar och sakägare får i vissa fall möjlighet att lämna synpunkter Du kan ta del av de ritningar som stadsbyggnadskontoret har på byggnader och fastigheter i Stockholms stad. Du kan också ta del av andra handlingar som hör till olika ärenden samt obligatoriska kontroller av hissar och ventilation. Ärenden och handlingar.


Stockholms studentkår logga in
framställa brons

Kommuner, lista SKR

Hitta och kontakta din handläggare. Ta del av handlingar i ditt ärende.

Framsida Samfundet S:t Erik

Telia eller Stockholms stads tjänstekort. Foreign eID. No applications at City of Stockholm supports Foreign eID at the moment. Stadsbyggnadsnämnden har det politiska ansvaret för översiktlig planering, detaljplanering, bygglovsgivning och stadsmätning inom Stockholms stad.

Stadsbyggnadskontoret har en ny arkivlokal som godkänts av Stadsarkivet. Inspektionen omfattade därför inte denna lokal. Allmänna handlingar förvaras delvis oskyddade Pågående ärenden förvaras oskyddade hos handläggare, även om vissa ärendetyper kan pågå i flera år. Vid handläggningens avslut förs ärenden till arkivet. Bygga, bo och leva hållbart.