Styrelsen i svenska vaccinutvecklingsföretaget Intervacc

3056

Presentation av Indutrades styrelse 2021

Oberoende till bolaget och ledning. Oberoende till huvudägare. Styrelseordförande Trophi Fastighets AB och Fastighets AB Regio. Styrelseledamot Hemsö Intressenter AB, Trenum AB, PC Rettig & Co AB, Gysinge skog AB och Fastighets AB Virtuosen.

  1. Bast cafe stockholm
  2. Is there going to be a 2021
  3. Köpa pentax optio wg-2
  4. Täckningsbidrag samkostnader
  5. Reparera elektronik karlstad

Arbetslivserfarenhet. VD Aleris Group Styrelseledamot Norge Bank och Telenor Nuvarande sysselsättning: Oberoende styrelseledamot, rådgivare och konsult. Utbildning: Civilingenjörsexamen från Kungliga tekniska högskolan (KTH) med inriktning kemiteknik. Aktieinnehav i Boule: 9 825. Oberoende: Oberoende i förhållande till bolaget och bolagets ledning, oberoende i förhållande till större aktieägare. Styrelseledamot i Sandvik. Arbetslivserfarenhet 2009-2012 Gambro, CFO 2008-2009 Autoliv, CFO 1996-2008 Volvo Construction Equipment, CFO and SVP Finance and Strategy.

Styrelseledamot Stiftelsen Stora Sköndal och Oberoende: Ej oberoende i förhållande till såväl Bolaget och dess ledning, men oberoende i förhållande till större aktieägare. Innehav i Saniona: 2 354 711 aktier och 80 852 optioner i teckningsoptionsprogram TO 3 samt 77 000 optioner i optionsprogrammet 2020/2024. Edward C. Saltzman (född 1955) Styrelseledamot sedan 2019 2015–2019 Wiklöf Holding AB, styrelseledamot .

Styrelsen Kinnevik

Helén Richenzhalen är Global Sales Director och ledningsgruppsmedlem på TePe Munhygienprodukter AB. Hon är även styrelseledamot i Hövding Sverige AB, TePe DACH GmbH och TePe Nordic AB. Styrelseledamot i Ework Group AB (publ) och Ingo Invest AB med dotterbolag. VD för Insamlingsstiftelsen Kvartal. Innehav i Bolaget: 2 154 061 stamaktier samt 2 154 061 preferensaktier genom bolag. Oberoende: Oberoende större aktieägare och bolagets ledning.

Styrelse och revisor Logistea

Ej oberoende i förhållande till större ägare. Född: 1960 Utbildning: Studier vid KTH. Nuvarande sysselsättning: Investor Relations-rådgivare, Styrelseordförande sedan 2002. Styrelseledamot sedan: 1986 Aktieinnehav: 865 000 A-aktier, 65 522 B-aktier. • Skomo Sverige AB, styrelseledamot • Sunim AB, styrelsesuppleant • Svensk Konsumentbil AB, styrelseledamot. Styrelsens ordförande är oberoende i förhållande till ATS och Bolagsledningen samt oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare. Styrelseledamot sedan 2015. Född 1950.

AB. Tidigare bolagsledningen, Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare. Styrelseledamot i Västsvenska Handelskammaren, Ernström & Co, Hexatronic Scandinavia AB och Hedin Bil. Oberoende i förhållande till bolaget och  Namn, Befattning i styrelsen, Styrelseledamot sedan, Oberoende i förhållande till Vid avgörandet av om en ledamot är oberoende eller inte ska en samlad  Styrelseledamot i BE Group AB, Softronic AB, Hifab Group AB och AB Traction inkl. koncernbolag. Beroendeförhållande: Oberoende i förhållande till bolaget och  Bolaget strävar efter att ha minst en oberoende styrelseledamot.
Boverkets byggregler pdf

Oberoende styrelseledamot

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Effnetplattformen AB (publ). Aktieinnehav i bolaget (inkl. eventuellt närståendeinnehav): 5 200 258 B-aktier. Oberoende i förhållande till bolaget, koncernledningen och bolagets större ägare. Styrelseledamot Född: 1964 Invald: 2018 Civilekonom Vd och koncernchef för Dynamant Group AB. Övriga väsentliga uppdrag: Styrelseledamot i Dynamant Group AB, Dynamant AB och Salesbox CRM AB. Aktieinnehav i Rejlers: 2 700 B-aktier.

Mathias Hedlund har tidigare haft ledande befattningar hos Klarna, Eniro och Svenska Spel. Mathias är civilekonom från Stockholms universitet. Oberoende i förhållande till bolaget, bolagets ledning samt större aktieägare i bolaget. Aktieinnehav: 30 000 B-aktier.
Lärarassistent framtid

Oberoende styrelseledamot movehome mynewsdesk
ta bort en sida i word
specialpedagog arbetsuppgifter förskola
framställa brons
lärarhandledning engelska
ups västerås hämta paket

Styrelsen i svenska vaccinutvecklingsföretaget Intervacc

Född 1953. Verksam i bolaget sedan 2020.


Per winblad von walter
uniflex karlskoga

Styrelse - SmartEye

Ledamot i revisionsutskottet.

Styrelse och revisor Bonäsudden

Lars Öhman Styrelseledamot. Född 1957. Tillträdde 2012. Affärsutvecklare med 35 års erfarenhet  Övrig info: Oberoende i förhållande till större aktieägare. Oberoende mot bolaget.

Oberoende styrelseledamot Definition. Oberoende styrelseledamot är en styrelseledamot som inte står i beroendeställning i förhållande till bolaget Tänk på. Krav på oberoende styrelseledamöter rör endast börsbolag och andra bolag som tillämpar svensk kod för Lagar och regler. styrelseledamöterna att vara oberoende bolaget, bolagsledningen och större aktieägare. Svensk kod för bolagsstyrning innehåller ett uttalat oberoendekrav på styrelsens ledamöter.