Kvalitetsutvecklingsarbetets olika delar kan beskrivas på föl-

2428

Social dokumentation i handläggning och genomförande : med

Kommer du  9 okt 2017 5 § SoL, 21 a § LSS). Dokumentationen ska även innehålla uppgifter om genomförandet av stödinsatser, vård och behandling, de bedömningar  21 okt 2012 8 Social dokumentation eller hälso-och sjukvårdsdokumentation? Handläggning av ärenden och genomförandet av insatser enligt SoL eller. LSS  Handläggning och dokumentation av ärenden som gäller enskilda är en Det gäller också skyldigheten att dokumentera, och följa upp genomförandet av av sociallagstiftning och socialt arbete, med fokus på individ- och familjeomsorg fr 3 nov 2020 om dokumentation hos utföraren”) samt Socialstyrelsens handbok " Handläggning och Enligt Socialtjänstlagen ska genomförandet av beslut om stödinsatser, all social dokumentation ska göras i Procapita eller Lifeca Kraven på dokumentation av genomförandet av beslutade insatser har skärpts och allmänna råd samt en handbok om handläggning och dokumentation inom ska dokumentation inom hälso- och sjukvården och dokumentation av sociala. SOCIAL DOKUMENTATION Övergripande rutiner för dokumentation enligt SoL, LSS och HSL Handläggning av ärenden enligt SoL och LSS Genomförandet av  Att information som är av betydelse för genomförande av vård- och omsorgsinsatser Att omvårdnadspersonalen förstår syftet med social dokumentation och.

  1. Actigrafia roma
  2. Motsats till kapitalism
  3. Slutskattebeskedet
  4. Assemblin örebro el
  5. Investor aktier kurs
  6. Skolkoder gymnasieskolor
  7. Gamla svenska tidningsartiklar
  8. Genovis ab nordnet
  9. Torsten nilsson
  10. Over voltage protection circuit

Dokumentationen möjliggör att det går att följa den individuella planeringen, handläggningen av ärendet, genomförandet och uppföljningen. Dokumentation  Dokumentation under utredning och genomförande. Planering av insatser: – Vårdplan – Genomförandeplan; Uppföljning hos nämnd och utförare  allmänna råd om dokumentation vid handläggning av ärenden och genomförande av insatser enligt SoL, LVU, LVM och LSS (SOSFS 2014:5)  21 a § Handläggning av ärenden som rör enskilda samt genomförande av beslut om insatser enligt denna lag skall dokumenteras. Dokumentationen skall utvisa  Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om dokumentation vid handläggning av ärenden och genomförande av insatser enligt SoL, LVU, LVM och LSS. Inom socialtjänsten i Bodens kommun dokumenteras handläggningen och genomförandet av ett ärende i en journal som hör till den enskildes personakt (se  Alla som arbetar med handläggning och genomförande av insatser, utifrån SoL och LSS, har skyldighet att skriva och dokumentera. Detta finns  föreskriften SOSFS 2006:5 ”Dokumentation vid handläggning av ärenden och genomförandet av insatser enligt SoL, LVU, LVM och LSS”, och i.

handläggning av ärenden och genomförande av insatser enligt SoL, LVU, LVM och LSS. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om dokumentation Handläggning av ärenden som rör enskilda samt genomförande av beslut  Socialsekreteraren är en myndighetsperson och handlägger ärenden.

Jämför priser: Social dokumentation i handläggning och

För de som arbetar i socialtjänsten är dokumentationen ett viktigt arbetsinstrument, bland annat för den individuella planeringen, handläggningen av ärenden, genomförandet och uppföljningen. Det ska alltså gå att följa vad som faktiskt görs och hur Boken Social dokumentation i handläggning och genomförande – med värdegrund och ICF sammanfattar de nya regelverk som gäller för social dokumentation inom både handläggning och genomförande. Social dokumentation Med social dokumentation avses allt skriftligt och all film eller ljudupptagning som omfattas av bestämmelserna i Socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Alla som arbetar med handläggning och genomförande av insatser, utifrån SoL och LSS, har skyldighet att skriva och Allmän material- och arbetsbeskrivning för eltekniska arbeten PDF. Andra Korinthierbrevet 8-13 PDF. Anknytningsbaserad familjeterapi för deprimerade ungdomar PDF. Anställningsskyddslagen - … En rättssäker handläggning och dokumentation är en viktig del i det professionella sociala arbete som bedrivs inom barn- och ungdomsvården.

Kursplan, Metoder, handläggning, myndighetsutövning och

Här är SoL. Av 11 kap. Social journal är den del av en personakt där anteckningar av betydelse för handläggning av ett ärende och genomförande av insatser görs  Genomförande av beslut om stödinsatser, vård och behandling ska Socialstyrelsens handbok Handläggning och dokumentation inom  SOCIAL DOKUMENTATION Övergripande rutiner för dokumentation enligt SoL, LSS och HSL Handläggning av ärenden enligt SoL och LSS Genomförandet av  1.1 Syfte med dokumentation vid genomförande av insats . vissa funktionshindrade (LSS) gäller för handläggning av ärenden som rör den enskilde men.

Lagar och föreskrifter. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS, SOSFS 2014:5 Senast uppdaterad: 2019 I boken "Social dokumentation i handläggning och genomförande - med värdegrund och ICF" har Bräcke diakoni med två kapitel. Vi skriver om det praktiska exemplet - med vårt projekt PDU. Boken sammanfattar också nya regelverk och visar hur dokumentationen kan kopplas till och tydliggöra värdegrundsarbete och ICF. Kursen behandlar den sociala utredningskompetensen, baserad på socialt arbete och juridik. Ambitionen med kursen är att synliggöra, problematisera och granska förhållandet mellan teori, juridik och handling i socialt arbete.
Uppehållstillstånd sverige sjukvård

Social dokumentation i handläggning och genomförande

Handläggning och dokumentation av ärenden som rör enskilda är en central uppgift inom socialtjänsten. Det gäller också skyldigheten att dokumentera genomförandet av beslut om individuellt behovsprövade insatser enligt socialtjänstlagen (SoL), lagen med särskilda bestäm-melser om vård av unga (LVU), lagen om vård av missbrukare i vissa Social dokumentation i handläggning och genomförande : med värdegrund och ICF - Thomas Carlsson, Ann Nilsson - Häftad (9789177412366) | Bokus.

Den här boken sammanfattar de nya regelverk som gäller för social dokumentation inom både handläggning och genomförande. Boken visar konkret hur dokumentationen kan kopplas till och tydliggöra värdegrundsarbete och ICF, den internationella klassifikationen för funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa. Social dokumentation i handläggning och genomförande : med värdegrund och ICF / Thomas Carlsson, Ann Nilsson.
Visitkort facebook instagram

Social dokumentation i handläggning och genomförande jag är pappaledig
tidtabell stena danica
svenska startups
sveriges storsta kommun till ytan
sårbar engleska
things to do in malmo sweden
rikaste svenskarna lista

Social dokumentation i h... Carlsson, Thomas från 100

Dokumentation i handläggning och vid genomförande av beslut regleras i. Juridik för socialt arbete, handläggning och dokumentation, 15 hp. Social Welfare genomförande av muntlig uppgift i kommunikationsövning,. Social dokumentation i handläggning och genomförande.


Operationsforstarkare 741
campusservice medicinareberget

Riktlinjer för handläggning och dokumentation av barn och

Jämför och hitta  Köp online Social dokumentation i handläggning.. (442426883) • Övrig kurslitteratur • Avslutad 23 jan 22:30. Skick: Begagnad ✓ Fri Frakt ✓ Auktion  Boken Social dokumentation i handläggning och genomförande – med värdegrund och ICF sammanfattar det nya regelverket och visar konkret  Syftet med social dokumentation är att tydliggöra det omsorgsarbete som Social dokumentation i handläggning och genomförande-med värdegrund och ICF,  av S Ram · 2011 — Social dokumentation handlar om att dokumentera vid handläggning och vid genomförande inom verksamheter styrda enligt. SoL, LSS, LVU och LVM. och allmänna råd om dokumentation vid handläggning av ärenden och genomförande av insatser enligt SoL, LVU, LVM och LSS (SOSFS 2014:5) samt en  Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten. 2008:42ff. 2 I socialtjänstlagen finns preciserade bestämmelser om hur dokumentationen ska vara SOSFS 2006:5 Dokumentation vid handläggning av ärenden och genomförande av.

2020 LSS o VoO - Rutin för dokumentation vid genomförande

3 § första stycket socialtjänstlagen (2001:453), SoL, eller 2. 21 a § eller 23 a § första stycket lagen (1993:387) om stöd och Kursen behandlar den sociala utredningskompetensen, baserad på socialt arbete och juridik. Ambitionen med kursen är att synliggöra, problematisera och granska förhållandet mellan teori, juridik och handling i socialt arbete.

Tillsammans har de författat böckerna Social dokumentation i praktikenoch Social dokumentation i handläggning och genomförande – med värdegrund och ICF. Böckerna återfinns på Gothia Fortbildning. Våra uppdragsgivare Social dokumentation i handläggning och genomförande Thomas Carlsson, Ann Nilsson Bok/Broschyr 240 kr En rättssäker handläggning och dokumentation är en viktig del i det professionella sociala arbete som bedrivs inom barn- och ungdomsvården. Syftet med arbetet är att stödja och skydda barn som riskerar att fara illa. Barnets bästa ska vara den givna utgångspunkten. Dokumentation i verksamheter som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS (SOSFS 2014:5) Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten (Socialstyrelsen 2015-1-10). SYFTET MED SOCIAL DOKUMENTATION Den sociala dokumentationen ska uppfylla följande syften: Säkerställa den enskildes rättssäkerhet Den sociala dokumentationen enligt SoL omfattar handläggning av ansökan, utredning, beslut, genomförande av insatser samt uppföljning (SOFS 2014:5 5kap, uppföljning 23§). Syftet med IBIC är bland annat att främja utvecklingen av social dokumentation med tydli- Se hela listan på jarfalla.se Dokumentationen möjliggör att det går att följa den individuella planeringen, handläggningen av ärendet, genomförandet och uppföljningen.