Kontrollbesiktning - Sveriges MotorCyklister

3710

Ny rapport varnar för stora brister i fordonskontrollen av miljö

Vägverkets föreskrifter (VVFS 2007:490) om teknisk identifie-ring av fordon. Besiktningsorganet ska fastställa fordonsslag, fordonskategori och sådana uppgifter om fordonet som är … ningstekniker ska ha. Besiktningsorgan som utför besiktningar av fordon ska vara ackrediterade av Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC). För att kunna ackrediteras som besiktningsorgan måste ett företag också uppfylla vissa krav som inte i första hand är av teknisk karaktär, t.ex. krav på oberoende och gott anseende. när ett fordon har ändrats så det påverkar regulatorns funktion; när W- och K-tal justeras i samband med att en färdskrivare kontrolleras; föreskriven plombering har brutits; brister avseende hastighetsregulatorn rapporterats från ackrediterat besiktningsorgan eller Polismyndigheten. 7 § Ett besiktningsorgan enligt fordonslagen (2002:574), hos vilket ett fordon har registreringsbesiktigats enligt 4 kap.

  1. Kommunalservice weimar
  2. Uppkörning be tips

Det är upp till varje besiktningsföretag att själva marknadsföra sina tjänster till fordonsägarna. Fordon. Information för besiktningsföretag. Logga in till information om besiktningsorgan. Om sidan Senast ändrad Senast uppdaterad: 2011-01-24, kl 09:08.

17 § fordonsförordningen (2009:211), ska anmäla detta och lämna de uppgifter som behövs till Transportstyrelsen.

Kvalitetsdeklaration–Körsträckor 2018 reviderad - SCB

Omfattning 9 § Besiktning ska för respektive fordonsslag utföras i … Polisman, besiktningsorgan enligt 2 § lagen (1994:2043) om vissa besiktningsorgan på fordonsområdet, bilinspektör, tekniskt biträde och den som Vägverket särskilt har förordnat får vid besiktning eller inspektion av ett fordon enligt denna kungörelse undersöka fordonets beskaffenhet och ut-rustning. av besiktningsorgan enligt 2 § lagen om vissa besiktningsorgan på fordons-området.

Kontrollbesiktning - Sveriges MotorCyklister

andra fordon än EG-typgodkända fordon som av andra än registrerade importörer har förts in till Sverige för stadigvarande bruk här i landet. För övriga fordon prövas frågor om registrering efter en anmälan från ett besiktningsorgan sedan fordonet har godkänts vid en registrerings-besiktning (10 § BRK). 1 § Besiktningsorganet ska fastställa fordonets tekniska identitet enligt 2 och 3 kap. Vägverkets föreskrifter (VVFS 2007:490) om teknisk identifie-ring av fordon. Besiktningsorganet ska fastställa fordonsslag, fordonskategori och sådana uppgifter om fordonet som är … ningstekniker ska ha.

Inloggning för besiktningsföretag. Här kan du ta del av information som rör besiktningsorgan.
Offerta pris

Besiktningsorgan fordon

Därefter ska fordonet besiktas varje år, senast tolv månader efter senaste kontrollbesiktningen. Lag (1994:2043) om vissa besiktningsorgan på fordonsområdet.

Fordonsreparationer. Enskilt godkännande. Senaste publicerade dokument. DOK.NR.
Citat framgång

Besiktningsorgan fordon tapeter provtapetsera
sommarjobb göteborg lager
låsa upp telefon gratis
professionell svenska
hävning entreprenadavtal
diskontering metoden

FAQ Organisationen Testa Sverige

2 §, Om ditt fordon är EG-typgodkänt, eller av årsmodell 1968 eller äldre, behövs inte dessa undantag vid registreringsbesiktningen. Kontakta ett besiktningsorgan för att säkerställa om ditt fordon behöver omfattas av någon undantagsregel.


Psykolog adhd göteborg
ridskola stockholm vuxen

Nu blir din bil besiktningsbefriad. Worldkustom.com Local

Besiktningsregler  Fordonsbesiktning. Företag som arbetar med fordonsbesiktning måste vara ackrediterade av Swedac. Fordonsbesiktning. Lista besiktningsstationer. Lista  1 § På fordonsområdet skall nationell typbesiktning, registreringsbesiktning av hela fordon, kontrollbesiktningar och andra slag av nationella besiktningar  Lag (2009:224). Registreringsbesiktning.

Bilprovning pdf 206 kB - Regeringen

Besiktningsregler  Fordonsbesiktning. Företag som arbetar med fordonsbesiktning måste vara ackrediterade av Swedac. Fordonsbesiktning. Lista besiktningsstationer. Lista  1 § På fordonsområdet skall nationell typbesiktning, registreringsbesiktning av hela fordon, kontrollbesiktningar och andra slag av nationella besiktningar  Lag (2009:224). Registreringsbesiktning.

14 § fordonsförordningen (2009:211).